Warsztaty dla nauczycieli

REJESTRACJA


1. Warsztat dla nauczycieli: „Jak rozwiązać zaplątane języki? Praca nauczyciela i wychowawcy w klasie wielojęzycznej i wielokulturowej”

Data: 23.09.2016 r., godz. 9:00 – 15:45

Szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci – także tych mówiących w innych językach, pochodzących z obcych kultur, przyjeżdżających do Polski z różnych powodów i z różnym bagażem doświadczeń. Szkoła jest też najlepszym środowiskiem dla wspierania integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem. Ale jak nauczyciel i wychowawca miałby sprostać tym wyzwaniom?

Podczas warsztatu omówimy metody pracy z grupą zróżnicowaną językowo i kulturowo, kładąc nacisk na praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie stwarza różnorodność językowa w szkole. Poddamy także analizie procesy grupowe w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie – zastanowimy się, jak wspierać integrację dzieci cudzoziemskich, wzmacniać ich motywację do nauki, a także jak kształtować postawę otwartości na różnorodność wśród dzieci pochodzących z Polski.

Warsztat odbędzie się w kameralnej 15-osobowej grupie. Szczególnie zapraszamy do udziału nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół, którzy mierzą się z wyzwaniami pracy z uczniami-cudzoziemcami. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztacie. O kwalifikacji na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie poprowadzi Marta Piegat-Kaczmarczyk z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, psycholożka międzykulturowa i trenerka. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 1998 roku. Prowadzi sesje indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe i szkolenia dotyczące skutecznej komunikacji, kompetencji międzykulturowych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i agresją. Autorka wielu programów i publikacji z zakresu psychologii, edukacji i komunikacji międzykulturowej.

Data: 23.09.2016 r., godz. 9:00 – 15:45

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, Warszawa

2. Warsztat dla nauczycieli: „Uczniowie powracający z zagranicy a praca nauczyciela i wychowawcy. Dobre praktyki, pomysły i inspiracje”

Data: 23.09.2016 r., godz. 9:00 – 15:45

Z roku na rok coraz większą grupę uczniów uczęszczających do polskich szkół stanowią dzieci i młodzież powracający z zagranicznej emigracji. Bywa, że są to dzieci od małego dorastające w innej kulturze, posługujące się językiem polskim w sposób bierny lub zupełnie go nie znające. Jak środowisko szkolne może wesprzeć ucznia z takimi doświadczeniami?

Podczas warsztatu omówimy sytuację uczniów „powracających”, metody wspierania ich integracji, opracujemy pomysły na pracę z różnorodnością językową. Zaproponujemy także, jak wdrażać w szkole procedurę do zarządzania informacją o dziecku i rodzinie powracającej, posługującej się językiem obcym.

Warsztat odbędzie się w kameralnej 15-osobowej grupie. Szczególnie zapraszamy do udziału nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół, którzy mierzą się z wyzwaniami pracy z uczniami powracającymi. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztacie. O kwalifikacji na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie poprowadzi Zuzanna Rejmer z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Od 2004r. pracuje z osobami pochodzącymi z różnych kultur – wspiera młodych i dorosłych Polaków i cudzoziemców we wzajemnym poznawaniu się i czerpaniu z różnic kulturowych. Autorka wielu programów edukacyjnych wpierających integrację dorosłych oraz dzieci i młodzieży na styku kultur.

Data: 23.09.2016 r., godz. 9:00 – 15:45

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


REJESTRACJA

Europejski Dzień Języków 2015
Design by ThemeShark.com - Drupal Themes with bite!