Warsztaty dla nauczycieli

W dniu 24 września w Instytucie Romanistyki UW odbędą się specjalny blok warsztatów pozwalający na zapoznianie się z jedną z wielu inicjatyw Komisji Europejskiej, jaką jest Europass. 

Europass umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. Europass obejmuje pięć dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, państw EFTA/EOG oraz krajów kandydujących do UE. Do tych dokumentow należą: Europass-CV, Europass-Paszport Językowy, Europass-Mobilność, Europass-Suplement do Dyplomu, Europass-Suplementy dla absolwentów kształcenia zawodowego. Każdy z tych dokumentów może funkcjonować samodzielnie, ale kompletując je, można stworzyć pełne portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową. 

Europass cieszy się dużą popularnością wsród obywateli naszego kraju. Polska co roku plasuje się w pierwszej dziesiątce krajów UE w zakresie korzystania z Europass-CV oraz Europass-Paszportu Językowego. Dokumenty Europass są doceniane zarówno przez osoby poszukujące pracy, jak i pracodawców. 

W nowej perspektywie unijnych programów edukacyjnych na lata 2014-20 inicjatywa Europass znalazła również swoje miejsce.  Dokumenty Europass będą nadal dostępne  dla wszystkich obywateli UE, EOG i krajów kandydujących, zostaną także silniej powiązane z innymi inicjatywami KE (ERK, ECVET, ESCO).  W Polsce tematyka Europass obecna jest już w programie nauczania WOS i podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

W czasie tegorocznego EDJ pragniemy zainteresować tematyką Europass i wskazać możliwości wykorzystania dokumentów Europass na lekcjach i zajęciach z języka obcego. W tegorocznym programie uwzględniono następujące języki: hiszpański, niemiecki, angielski, francuski. Do udziału serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz wykładowców!Więcej informacji na temat tej inicjatywy możecie znaleźć Państwo również na stronie internetowej Krajowego Centrum Europass: www.europass.org.pl

Miejsce:

Uniwersytet Warszawski (Instytut Romanistyki UW), ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

Rejestracja rozpocznie się 9 września 2014 r. około godziny 10.00.

PROGRAM RAMOWY:

Godz/sala 9:00 11:00

3.017

Język: polski/hiszpańskiTemat: Europass na zajęciach języka hiszpańskiegoGrupa docelowa: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i wykładowcy akademiccyLiczba uczestników:  25Organizator: FRSE

Prowadzący: Cecylia TatojUWAGA: warsztat trwa do 10:30, 2x45 minut dla tej samej grupy

Język: polski/niemieckiTemat: Europass na zajęciach języka niemieckiegoGrupa docelowa: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i wykładowcy akademiccyLiczba uczestników: 25 

Organizator: FRSE

Prowadzący: Aleksandra KubickaUWAGA: warsztat trwa do 12:30, 2x45 minut dla tej samej grupy

3.020

Język: polski/francuski Temat: Europass na zajęciach języka francuskiegoGrupa docelowa: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i wykładowcy akademiccyLiczba uczestników: 25 

Organizator: FRSE

Prowadzący: Renata Klimek-KowalskaUWAGA: warsztat trwa do 10:30, 2x45 minut dla tej samej grupy

Język: polski/angielski Temat: Europass na zajęciach języka angielskiegoGrupa docelowa: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i wykładowcy akademiccyLiczba uczestników: 25 

Organizator: FRSE

Prowadzący: Anna ZarmutekUWAGA: warsztat trwa do 12:30, 2x45 minut dla tej samej grupy

 

Kontakt:

Europejski Dzień Języków 2015
Design by ThemeShark.com - Drupal Themes with bite!