Organizatorzy

Konferencja "Ocenianie w edukacji językowej"

Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Europejskiego Dnia Języków 2015 jest konferencja "Ocenianie w edukacji językowej", która odbędzie się 23-24 września 2015 roku.

Pierwszego dnia (23.09) będą miały wystąpienia w sesji plenarnej oraz debata z udziałem gości zaproszonych przez kwartalnik „Języki Obce w Szkole”. Drugiego dnia (24.09) zaplanowaliśmy panele dyskusyjne w kilku równoległych sekcjach tematycznych w sesji porannej i popołudniowej. Rejestracja na konferencję rozpocznie się pod koniec sierpnia.

Ocenianie we współczesnej glottodydaktyce ma różnorodne funkcje do spełnienia i dysponuje całym szeregiem narzędzi im przeznaczonych. W czasie międzynarodowej konferencji „Ocenianie w edukacji językowej” uczestnicy i eksperci będą rozważać następujące aspekty ewaluacji kompetencji językowych: jakich kompetencji językowych oczekują od absolwentów szkół i uczelni pracodawcy, jak zmieniło się ocenianie biegłości językowej w świetle nowej formuły egzaminu maturalnego z roku 2015, jak konstruować trafne i rzetelne testy językowe, jakie są mocne i słabe strony osoby różnojęzycznej oraz jak oceniać postępy w nauce języków obcych małych dzieci.

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych w czasie dwudniowego spotykania będzie jednak ewaluacja kompetencji językowych i rola tych ostatnich w europejskim programie edukacyjnym Erasmus +, który łączy cel mobilno­ściowy z celem językowym i bardzo podkreśla istotę wzrostu kompetencji językowych wpisaną w kontakty edukacyjne, zawodowe i kulturowe jego uczestników. W czasie konferencji eksperci z Włoch, Szwajcarii, Belgii i Rumunii podzielą się również swoim doświadczeniem w organizacji egzaminów zewnętrznych z języków obcych. 

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami glottodydaktycznymi, nauczycieli języków obcych, krajowych i zagranicznych ekspertów odpowiedzialnych za kształtowanie zasad oceniania językowego, psychologów, przedstawicieli placówek edukacyjnych, a także doktorantów i studentów.

Więcej informacji o konferencji i rejestracja dostępna na: konferencje.frse.org.pl/edj2015/

Europejski Dzień Języków 2015
Design by ThemeShark.com - Drupal Themes with bite!